Niniejszy artykuł, będący w pewnym sensie początkiem cyklu poświęconego pogłębianiu wiedzy z zakresu domowej tlenoterapii, ma na celu przedstawienie Państwu urządzeń zwanych koncentratorami tlenu.

leczenie tlenem w domu

Koncentrator tlenu to w znacznym uproszczeniu wielki filtr, który powoduje wyodrębnienie z powietrza i skoncentrowanie czystego tlenu, jako gotowego do podania pacjentowi. Parametry mieszanki pojawiającej się w wąsach tlenowych lub masce twarzowej mogą być różne, w zależności od ustawień i parametrów urządzenia.

Każda elektronika medyczna, oprócz tej specjalnej (np. dedykowanej dla ratownictwa) jest wrażliwa na czynniki zewnętrzne i warunki atmosferyczne. Koncentratory tlenu nie stanowią w tym wypadku żadnego wyjątku. Pomieszczenie, w którym nasz aparat tlenowy ma pracować, powinno być przede wszystkim suche i wolne od dymu papierosowego. To tak naprawdę najważniejsze czynniki, które zadecydować mogą o sprawnej pracy naszego urządzenia. Jeśli chodzi o poziom wilgoci, powinien to być po prostu przykładowo pokój dzienny, a nie łazienka. Uniknąć dymu pozwoli nam dodatkowo bezwzględny zakaz stosowania jakiegokolwiek źródła ognia w obrębie pracy koncentratora, z racji zagrożenia ewentualnym wybuchem. Instrukcje konkretnych urządzeń podają, że odległość od przedmiotów intensywnie nagrzanych, iskrzących itp. powinna wynosić minimum 1,6 m.

Tlen do domu bardzo często przepisywany jest pacjentowi na zlecenie lekarza. Często zdarza się jednak, że chory sam decyduje się na zakup lub wynajem koncentratora tlenowego. Każda terapia powinna być naszym zdaniem konsultowana z lekarzem, jednak dla osób decydujących się na podjęcie takiej decyzji samodzielnie, wymieniamy niepokojące objawy, które powinny zadecydować o bezwzględnej konsultacji lekarskiej dalszego stosowania skoncentrowanego tlenu: senność, ból głowy, rozdrażnienie lub silne zmęczenie.

Tlen do domu pacjenta jest dostarczany w naszym kraju stosunkowo od niedawna. Dzieje się tak prawdopodobnie z powodu ogólnego rozwoju medycyny w Polsce. Również rośnie poziom świadomości zarówno pacjentów i ich rodzin, jak i lekarzy oraz pozostałych pracowników opieki zdrowotnej. Aparaty tlenowe pozwalają w określonych przypadkach uniknąć zbędnych wizyt w szpitalach oraz ograniczają konieczność wezwań pogotowia ratunkowego. Rzecz jasna taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy nie istnieje zagrożenie pogorszenia zdrowia chorego, a tlenoterapia w domu okaże się wystarczająca w opinii lekarza. Mowa w tym wypadku o uniknięciu sytuacji, gdy pacjent (nierzadko dotknięty dysfunkcją ruchową) odbywa wyczerpującą drogę na szpitalną izbę przyjęć jedynie w celu uzyskania dostępu do źródła skoncentrowanego tlenu.

Podsumowując: aparaty tlenowe to urządzenia pozwalające na sprawne i wygodne prowadzenie tlenoterapii w domu, jednak ich stosowanie to czynność wymagająca zachowania pewnych zasad i niezbędnej wiedzy.

“O-terapia” – tlen w domu.